Teammanager Finance & Control

Als Teammanager Finance & Control ben je verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige vastlegging van de financiële administratie.

Ook het opstellen van de interne werkbegroting, kwartaal- en jaarrapportages valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je weet hoe je de administratie en administratieve processen efficiënt en effectief dient in te richten. Je hebt frequent overleg met de concern controller over (strategische) financieel-administratieve vraagstukken.

Als Teammanager Finance & Control geef je leiding aan een team van financieel adviseurs, administratief medewerkers en de medewerkers salarisadministratie. Als leidinggevende binnen de organisatie ben je een leider, manager en coach.

Uiteraard ben je in deze functie de sparringpartner van de directie en het management van onze opdrachtgever en ben je in staat soepel mee te bewegen in een snel veranderende (gemeentelijke) omgeving;

Senior Uitvoering Sociaal Domein WMO

Senior Uitvoering Sociaal Domein WMO met als aandachtsgebieden: digitalisering, datamanagement en interne controle
Jouw taken zijn divers, veelal strategisch van aard en complex. De maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein vragen om vernieuwende oplossingen, waarbij op voorhand de uitkomsten nog niet vaststaan.
Je bent verantwoordelijk voor het resultaat en sturing van een project op het gebied van digitalisering, datamanagement en interne controle. Dit project is sterk verbonden aan de uitvoering wmo.  Je levert goede resultaten op, geeft een kop en staart aan zaken en werkt doelgericht. Je stuurt tijdig bij en rapporteert regelmatig over de voortgang van dit project en andere taken. Dit alles doe je met gevoel voor de context waarbinnen je werkt.
Daarnaast geef je dagelijkse werkleiding aan de twee functioneel beheerders van de afdeling. Kennis en ervaring met het systeem Suite4Zorg is daarbij een pré. Verder wordt van jou verwacht dat je medewerkers van de afdeling en organisatie verder gaat helpen bij het en gezamenlijk aanpakken van vraagstukken en de implementatie van oplossingen. Een belangrijk vraagstuk hierbij is het vertalen van datavraagstukken binnen de organisatie naar systemen en processen. Je hebt daarnaast de opdracht om te komen tot een advies over de toekomstige positionering en aansturing van de functioneel beheerders.

 

 

Civielkundig projectleider

Je gaat met beschikbare budget en met behulp van een door jou in te huren ingenieursbureau zelfstandig meerdere civieltechnische uitbreidingen en reconstructies van initiatief uitwerken tot uitvoering gerede plannen en deze aanbesteden.
Tijdens de uitvoering blijf je als projectleider verantwoordelijk en aanspreekpunt voor directie en toezichthouder.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het organiseren, begeleiden en bewaken van het gehele proces (kosten, tijd en kwaliteit) om van een initiatief te komen tot uitvoering gerede ontwerpen;
 • Externe contacten met alle partners en stakeholders inclusief het organiseren van bewonersavonden;
 • Interne afstemming met de verschillende beheers disciplines zoals verkeer, wegen, riolering en groen;
 • Interne terugkoppeling naar projectcoördinator en verantwoordelijk wethouder;
 • Het inrichten en beheersen van de door jou gewenste projectstructuur;
 • Het schrijven van benodigde project- en bestuur rapportages en indien noodzakelijk college-en raadsvoorstellen;
 • Het binnen het aanbestedingsbeleid op basis van een door jou opgestelde inkoopstrategie afsluiten en beheersen van contracten;
 • Budget en financiële afwikkeling, planning en te leveren kwaliteit.

Jeugdconsulent

Jeugdzorgeloosheid.  Ieder kind verdient een kans zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ga jij aan de slag als Jeugdconsulent bij een van onze opdrachtgevers?

Door te denken in mogelijkheden en het gehele gezin en omgeving bij de zorgvraag te betrekken weet jij als jeugdconsulent de juiste route uit te stippelen. Om de situatie goed in kaart te brengen ga je langs bij de gezinnen. Je gaat in gesprek met de ouders en het kind. Daarbij stel je open vragen, analyseert en observeert.

Je vindt het belangrijk de ouders en kinderen in hun eigen kracht te zetten. Wat kunnen zij zelf doen om de situatie te verbeteren? Zijn er mensen in de omgeving die hun daarbij kunnen helpen? Ook is het belangrijk om goed samen te werken met ketenpartners om een zo veilig mogelijke ontwikkeling te creëren.

Een verantwoordelijkheid die we iedere dag weer aan jou kunnen over laten!

Hoofd bedrijfsbureau

East or West..going green is the best!

Je bent de verbinding tussen de Projectleiders, het Bedrijfsbureau en de klant. Je legt verantwoording af aan de Regiomanager, neemt deel aan het regionale MT en bent sparringpartner voor de Regiomanager.

Enerzijds ben je op kantoor bezig met calculatie- en planningswerkzaamheden en anderzijds zorg je ervoor dat de uitvoering goed verloopt en er snel ingespeeld wordt op alle voorkomende situaties. In deze variërende functie is er veel ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en innovatie.

Wat ga je doen?

 • Het begeleiden van aanbestedingen van prijsvorming tot en met planvorming
 • Het maken van calculaties van projectaanvragen
 • Het verzorgen van een tijdige en adequate informatievoorziening naar alle interne en externe betrokkenen
 • Het zelfstandig oppakken van grotere en complexe vraagstukken
 • Het voorbereiden van de inkoopprocedures
 • Het verzamelen van alle gegevens ten behoeve van de garantie en nazorg van de projecten
 • Uitwerken van calculaties en offertes in samenwerking met projectleiders en collega’s van het bedrijfsbureau
 • Opstellen van betrouwbare kostprijzen
 • Het aanvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers
 • Verzorgen en indienen van inschrijvingsdocumenten
 • Bewaken van gemaakte afspraken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers
 • Bewaken van totale proces, van aanvraag tot en met indiening van offerte
 • Het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van calculatieprocedures

 

Medewerker Burgerzaken

“Waar kan ik u mee helpen?” Zit klantgerichtheid in je bloed? Ga dan aan de slag als Medewerker Burgerzaken in Limburg!

In de rol van Medewerker Burgerzaken is iedere dag anders. Want iedere burger die er aan je balie komt is anders én heeft een ander verhaal. Al deze verschillende mensen, met hun diverse achtergronden, maken je nieuwsgierig. Je helpt ze allemaal graag en neemt hun aanvragen voor rijbewijzen, paspoorten, uittreksels en VOG’s in.

Met geduld luister je naar hun vragen en verhaal. “Is alles duidelijk? Waar gaat de reis naartoe? Veel veilige kilometers!” Het afhandelen van aanvragen en uitreiken van documenten is voor jou meer dan alleen de procedure. Is het druk aan de balie, dan weet je wel ook de juiste prioriteiten te stellen en aan te poten. Maar…wel altijd met een glimlach.

Because a warm smile is the universal language of kindness!

Applicatie beheerder

Voor een toonaangevend en innovatief bedrijf in midden Limburg zijn we op zoek naar een ervaren applicatie beheerder. Als applicatie beheerder voer je het technisch en functioneel beheer uit van de systeemapplicaties, bied je support aan de eindgebruikers van deze systemen en ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkelingen en implementatie van nieuwe releases en toepassingsmogelijkheden van deze systemen.

Taken:

 • Je voert het technisch en functioneel beheer van de systeemapplicaties en de afdelingsspecifieke softwaresystemen.
 • Je installeert o.a. de updates van de beheerde systeemapplicaties, test adequate werking ervan en voert bij problemen zo nodig overleg daaromtrent met de leveranciers. Werkt hierbij conform de structuur van geldende procedures.
 • Verder draag je bij aan de verfijning en verbetering van de toepassingsmogelijkheden van de systeemapplicaties, gericht op de specifieke behoeften van de eigen organisatie en stemt deze af met de gebruikersgroepen.
 • Tevens behoren het inrichten, beheren en aanpassen van de systeemapplicaties ook tot je takenpakket waarbij je nieuwe releases en nieuwe functionaliteiten implementeert en projectmatig uitvoert. Je levert een actieve bijdrage in het verander- en verbetertraject.
 • Je bewaakt de adequate en voortdurende werking van de applicaties in relatie tot de gestelde (functionele) eisen.
 • Je verzamelt en documenteert knelpunten in het gebruik van de applicaties en stemt de oplossing daarvan af met de leverancier.
 • Voert daarnaast actief probleem-management uit, analyseert voorkomende problemen en zorgt voor structurele oplossingen en zelfstandige afwikkeling hiervan.
 • Tevens is het monitoren en controleren op autorisaties en toezien op ongeoorloofd gebruik hiervan onderdeel van je takenpakket.
 • Je bent het aanspreekpunt voor en onderhoudt de (functionele) contacten met de leverancier van de applicaties.

Gedragswetenschapper

Ieder kind verdient een kans zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ga jij aan de slag als Gedragswetenschapper bij een van onze opdrachtgevers?

Bij deze opdrachtgever begeleidt jij jeugdigen en gezinnen bij opvoed- en opgroeivraagstukken in de regio Midden-Limburg. Daartoe zijn teams van Jeugd- en Gezinswerkers opgezet, die lokaal de begeleidingstrajecten uitvoeren.

Wat wordt van je verwacht?
Je levert vanuit je eigen expertisegebied een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van de opdracht van de organisatie. Je ondersteunt en begeleidt Jeugd en Gezinswerkers met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen in situaties met complexe problematiek waarin veiligheid vaak een centraal thema is. Namens de organisatie zit je wekelijks het Beschermplein van Midden-Limburg voor en begeleid je binnen de organisatie trajecten waar sprake is van dranghulpverlening, waarin nog wel binnen een vrijwillig kader maar niet meer vrijblijvend hulp verleend wordt. Je hebt contacten met de relevante ketenpartners betreffende deze problematiek. Je draagt tevens bij aan inhoudelijke kennis overdracht,
zowel intern als extern. Je stemt werkzaamheden af met jouw collega’s (gedragswetenschappers, begeleiders primair proces en leidinggevenden) en rapporteert aan het Hoofd Jeugd en Gezin.

Tekenaar Elektrotechniek

Ben jij een Elektrotechnisch kunstenaar? Heb je affiniteit met tekeningen binnen de Elektro- of Installatietechniek? Dan is dit de perfecte uitdaging voor jou! Binnen deze organisatie komt je in een dynamisch en gezellig team waar een gezellige werksfeer hangt. Als Tekenaar Elektrotechniek krijg je veel verantwoordelijkheden. Wat je precies gaat doen?

 • Je neemt lay-out tekeningen, calculatie en projectinformatie door, werkt dit verder uit en detailleert tekeningen voor de elektrische installaties en prefab-tekeningen;
 • Je draagt zorg voor een juiste en tijdige vastlegging, registratie en beschikbaarheid van de relevante projectdocumentatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig inplannen en organiseren van eigen werkzaamheden en behalen van deadlines binnen een dynamische omgeving.

 

Laboratorium Assistent

In de functie van Laboratorium Assistent ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van kwaliteitscontroles en controleer en bewaak je uitgevoerde procescontroles op de kwaliteitseisen. Je doel is om ervoor te zorgen dat de ingang controle goed is uitgevoerd, dat de analyses en de controle hierop correct worden uitgevoerd, dat de meetapparatuur en de labzalen op orde zijn en dat het archief op orde is.