Adviseur communicatie

Als communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatieadvies op diverse (bestuurlijke) dossiers: van waterkwaliteit tot innovatie en van risicocommunicatie tot wateroverlast. Je adviseert bestuur, directie en management op deze dossiers en begeleidt collega’s in verdere realisatie en implementatie.

Je bent zowel gesprekspartner op niveau voor het bestuur, directie, management en media, als voor medewerkers die dagelijks met hun laarzen in het water staan.
Je adviseert helder, kernachtig en getuigt van inzicht in actuele ontwikkelingen in het communicatievak, bestuurlijk-politieke verhoudingen en de inhoudelijke dossiers waaraan je meewerkt.
Je stemt proactief af, draagt de corporate communicatielijn actief uit en voelt je als een vis in het water in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving.

Belangrijk is dat je:

 • Overtuigingskracht hebt en een goede luisteraar bent
 • Geen 9-5 mentaliteit hebt en beseft dat bestuurders en organisatie ook buiten kantooruren een beroep op je doen
 • Beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • ‘Van buiten naar binnen’ kijkt, oog hebt voor de (online) omgeving en het krachtenveld waarin je opereert
 • Vraaggericht werkt en het vermogen hebt je in belangen en visies van anderen in te leven
 • Denkt in kansen en mogelijkheden en draagvlak weet te creëren
 • Besluitvaardig bent en kunt onderhandelen
 • Op de hoogte bent van de ontwikkelingen in het communicatievak en je kennis actief deelt
 • Ruime ervaring hebt in (crisis)woordvoering en goede contacten hebt met diverse media
 • Woordvoeringslijnen mede bepaalt en intern afstemt
 • Je collega-teamleden begeleidt bij projecten en dossiers en bijdraagt aan de ontwikkeling van het corporate communicatieteam
 • Proactief bent en regie voert op diverse dossiers en thema’s

Casemanager integraal-Ruimtelijke Ordening

Voor het Team Vergunningen bij één van de Gemeentes in Limburg zijn wij op zoek naar een casemanager integraal-Ruimtelijke Ordening.

Het team Vergunningen beoordeelt vergunningaanvragen en verstrekt informatie over de relevante wet- en regelgeving aan burgers, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en (branche)verenigingen. Naast Wabo-vergunningaanvragen worden ook vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de Omgevingsverordening beoordeeld. Hiertoe worden vergunningprocedures waar mogelijk op elkaar afgestemd en vindt integrale toetsing plaats. Voor elke aanvraag wordt een casemanager aangewezen die het gehele proces coördineert.

Als casemanager integraal ruimtelijke ordening toets, beoordeel en regisseer je vergunningaanvragen en ben je verantwoordelijk voor het proces vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot de uiteindelijke besluitvorming.  Je voert daarbij regelmatig overleggen met initiatiefnemers van uiteenlopende plannen en probeert daarin gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving. In het proces is ook afstemming binnen de organisatie van groot belang. Een aanvraag ‘raakt’ vaak vele beleidsterreinen. Als casemanager integraal ruimtelijke ordening moet je daarom op de hoogte zijn en blijven van actueel beleid op het gebied van bijvoorbeeld toerisme en recreatie, natuur en landschap, economie en duurzaamheid. Regelmatig lever je als ‘ervaringsdeskundige’ ook inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van dit beleid. Je belangrijkste toetsingskader blijft echter het bestemmingsplan. Vaak zul je concluderen dat een plan niet voldoet aan het bestemmingsplan of dat er interpretatieruimte is van de planregels. Bij de toetsing zoek je nadrukkelijk naar de ruimte binnen de regels en bepaal je in overleg met je collega’s of van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Daarvoor gelden er geen strikte standaardregels en is een ruimtelijke afweging op individueel niveau vaak noodzakelijk. Als afwijking van het bestemmingsplan ruimtelijk aanvaardbaar is, volg je de noodzakelijke afwijkingsprocedures, waaronder ook de uitgebreide voorbereidingsprocedures zoals een bestemmingsplanherziening of een projectafwijkingsbesluit. Daarbij wordt van jou, behalve een inhoudelijke deskundigheid, ook een hoge mate van politieke sensitiviteit verwacht in de advisering aan collega van B&W en gemeenteraad.

Planologisch jurist

Voor één van de Gemeentes in Limburg zijn wij opzoek naar een planologisch jurist.
Ben jij iemand die het leuk vind om mee te denken bij de ontwikkeling van de Gemeente en zie jij de nieuwe Omgevingswet als een interessante uitdaging?
Je gaat graag planmatig en gestructureerd te werk. Daarnaast heb je ook nog gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.
Als jij dit bent… dan zoeken wij jou!

Als Planologisch jurist adviseer je over (juridische) ruimtelijke ordeningsvraagstukken en ga je aan de slag met complexe dossiers.
Met een juridische bril kijk je naar beleidsterreinen en werk je vanuit een integrale aanpak. Je hebt een actieve rol bij de doorontwikkeling van het omgevingsrecht en bij de implementatie van de omgevingswet. De voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan zullen tot jouw takenpakket gaan behoren. Je gaat werken in een omgeving met een diversiteit aan belangen, waarbij je in staat bent op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen.  Je bent een vraagbaak en klankbord voor collega’s , zowel binnen als buiten het cluster.

Fiscaal adviseur

Voor het team Financiën en Salarisadministratie voor één van de Gemeentes in Limburg zijn wij opzoek naar een Fiscaal Adviseur.

Jouw werkzaamheden als Fiscaal Adviseur bestaan uit:

 • Adviseren met betrekking tot fiscale vraagstukken
 • Opzetten, inrichten en uitvoeren fiscale self-assessment in kader van het horizontaal toezicht
 • Proactief monitoren van marktontwikkelingen en actualiteiten

Werkvoorbereider

Are you man enough? Onze opdrachtgever zoekt een werkvoorbereider in de industriële dienstverlening die nergens voor terug deinst!

Voor een grote vooruitstrevende dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement zijn wij opzoek naar een werkvoorbereider. Binnen deze organisatie  werken ruim 700 medewerkers, die hun professionele talenten inzetten om onze opdrachtgevers een hoogwaardige dienst te leveren. De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd bij bedrijven in verschillende sectoren. Als Werkvoorbereider bereid je projecten voor en schrijf je een gestructureerd werkplan. Je kijkt bijvoorbeeld kritisch naar de inzet van mens en materieel, maar ook milieu en veiligheid. Je hebt dan bij de verantwoordelijke Uitvoerder/afdeling Sales al goed doorgevraagd over de details van de klus. Het is belangrijk dat je assertief, consequent, nauwkeurig, klant- en servicegericht bent. Een greep van jou dagelijkse werkzaamheden zijn:

 • In overleg met de Uitvoerders de  dagdagelijkse werkzaamheden omzetten in een werkplan (interne werkvoorbereiding)
 • Het coördineren van de communicatie en samenwerking met diverse (interne) afdelingen, zoals Sales, Planning, Magazijn, etc. betreffende de uitvoering van het werkplan (inzet personeel, materieel)
 • Projectcontrole tijdens en na afloop van projecten, inclusief controle op juiste administratieve en financiële afhandeling
 • Eindevaluatie van de projecten en eventuele verbeterpunten zo nodig vertalen in nieuwe werkplannen
 • Het opstellen van voor- en nacalculaties

Application Engineer

“Computer technology is so built into our lives that it’s part of the surround of every artist.”

Als applicatiebeheerder voer je het technisch en functioneel beheer uit, bied je support aan de eindgebruikers van de systemen en ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkelingen en implementatie van nieuwe releases en  toepassingsmogelijkheden van de systemen.

Verder behoren onderstaande taken tot je pakket:

 • Installeert o.a. de updates van de beheerde systeemapplicaties, test werking ervan en voert bij problemen zo nodig overleg.
 • Draagt bij aan de verfijning en verbeteringen
 • Bewaakt voortdurend de werking van de applicaties
 • Verzamelt en documenteert knelpunten in het gebruik van de applicaties en stemt de oplossing daarvan af
 • Voert actief problem-management uit, analyseert voorkomende problemen en zorgt voor structurele oplossingen en zelfstandige afwikkeling hiervan
 • Monitoren en controleren op autorisaties en toezien op ongeoorloofd gebruik
 • Je bent het aanspreekpunt voor en onderhoudt de (functionele) contacten met de leverancier van de applicaties.

Technisch administratief medewerk(st)er

Ga jij aan de slag als Technisch administratief medewerk(st)er!?

Als Technisch administratief medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor tijdige, klantgerichte, kwalitatieve en kostenbewuste afhandeling van kleine en niet planmatige onderhoudswerkzaamheden en reparatieverzoeken.

Wat ga je doen?

 • Je bent samen met andere collega’s het eerste telefonische aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en diens huurders. Je maakt afspraken met de huurder en plant reparatieverzoeken in.
 • Je voert binnengekomen opdrachten in het systeem in en je zorgt dat alle klantportalen en leveranciersportalen continue up to date zijn.

Verder bewaak je alle opdrachten die binnen komen van begin tot eind. Je zorgt ervoor dat ze de juiste stadia doorlopen en signaleert én acteert op mogelijke afwijkingen.

Uitvoerder Mutatiewoningen

Eigenlijk had je jongleur moeten worden, jij bent makkelijk in staat 10 ballen tegelijkertijd in de lucht te houden.

Je bent een topper in het zelfstandig leiden van meerdere projecten en met jou leidinggevende ervaringen weet jij iedereen te motiveren. Bouwkundig hoeven ze jou niks wijs te maken, je hebt immers de nodige bouwkundige bagage.

Je werkvoorbereider kon je tweelingbroer of -zus zijn. Jullie weten alles van elkaar, van hoe jullie je koffiedrinken tot en met de volledige inhoud van de lopende projecten. Jullie zijn een “twee – eenheid” en steunen en ondersteunen elkaar maximaal.

Je bent voor het bedrijf de spil waar opdrachtgevers en co-makers om heen draaien. Planningen worden perfect uitgevoerd. Kortom, jij regelt alles zodanig dat er voor alle partijen zo weinig mogelijk overlast ontstaat en de projecten tijdig wordt opgeleverd.

Groenspecialist

Heb jij groene vingers? De klanten & planten wachten op jouw hulp!

Jij hebt een uitstekende plantenkennis en bent niet weg te slaan tussen alles wat groen is.
Je bent iemand die van ‘nature’ de verkoop in zijn/haar genen heeft en niet alleen die boom verkoopt maar ook nog even de snoeischaar en takkenknipper.

Gedurende de werkdag verzorg jij de planten, bomen en struiken & ben jij verantwoordelijk voor het aan- en bijvullen van producten.

Interieurverzorger m/v

Do you want to break free? Ga fulltime en voor lange tijd aan de slag als schoonmaker in de regio Parkstad!

Onze opdrachtgever is een grote dienstverlener die jou de mogelijkheid biedt om lekker zelfstandig aan de slag te zijn. Je bent veel op pad, alleen of met collega’s en krijgt je eigen panden toegewezen. Daar zorg jij er voor dat alles weer blinkt.

Steek jij graag je handen uit de mouwen? Join the club and make good money!