< Terug naar resultaten

Gedragswetenschapper (MAZO)

 • HBO
 • 31 - 40 uur
 • Overig
 • Heerlen

The Job:

Als Gedragswetenschapper bij het team Jeugd sta je midden in de samenleving. Je weet daardoor wat er speelt bij de jeugd en kan hier met jouw sociale vaardigheden goed op inspelen. Als coachende adviseur zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter ondersteuning van de Jeugdconsulenten op jouw afdeling. Je ondersteunt hen bij het analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Daarnaast weet je van aanpakken en help je mee bij het verder opbouwen en professionaliseren van de afdeling.

Wat ga je doen?

 • Beoordeelt – op basis van onderzoek en interpretatie – de noodzaak van diagnostiek of hulpverlening.
 • Interpreteert diagnoses die door anderen zijn gesteld en besluit op basis daarvan tot passende interventies.
 • Analyseert de hulpvraag van de cliënt en de daarmee samenhangende problematiek en neemt, veelal in afstemming met ketenpartners, beslissingen t.a.v. te volgen werkwijzen/routes, te hanteren methodieken, in te zetten hulp en te nemen kernbeslissingen.
 • Neemt besluiten m.b.t.. indicatiestelling.
 • Intervenieert bij risicovolle/vastlopende gezinssituaties, neemt zo nodig besluiten tot opschaling van de hulp/zorg of gesloten plaatsingen in het belang van de veiligheid van de cliënten en hun cliëntsysteem.
 • Adviseert, coacht en biedt professie- en/of casusinhoudelijke ondersteuning aan de consulenten Jeugd en/of Volwassenen.
 • Levert inhoudelijke input voor en neemt deel aan planning en voortgangsgesprekken van consulenten jeugd en adviseert de clusterleider en het afdelingshoofd met betrekking tot benodigd interveniëren.
 • Initieert en draagt zorg voor de ontwikkeling van processen, instrumenten, beleid, kwaliteit en protocollen t.b.v. optimalisering van werkprocessen van de afdeling. Levert vanuit inhoudelijke deskundigheid bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van het vigerende gerelateerde beleid.
 • Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van het team jeugd door het ontwikkelen en verzorgen van training en scholing van de consulenten.
 • Treedt op als inhoudelijk adviseur in bezwaar- en beroepsprocedures bij de Rechtbank;
 • Treedt op als inhoudelijk adviseur binnen de organisatie met betrekking tot jeugdigen en volwassenen met multi-problematiek.

What it takes:

 • Afgeronde WO-opleiding (post-master);
 • NVO-geaccrediteerd of BIG geregistreerd;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als gedragswetenschapper op het gebied van jeugdhulpverlening;
 • Ervaring met complexe problematiek;
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Een klantgerichte, maar zakelijke werkhouding;
 • Flexibele werkhouding;
 • Methodisch kunnen werken;
 • Regie kunnen voeren;
 • Besluitvaardig;
 • Gericht op samenwerken.

What do you get in return:

Ga je voor ons of voor 1 van onze opdrachtgevers aan de slag dan mag je er van uit gaan dat we de beste arbeidsvoorwaarden voor je regelen. We zorgen voor maatwerk en gaan dus graag een persoonlijk gesprek met je aan; zo bekijken we welke opties het beste aansluiten, wat er nodig is zodat je er in ieder geval op vooruitgaat, welke doorgroeimogelijkheden er zijn en wanneer je balans met thuis optimaal is, en dat allemaal met een lekkere kop koffie (of thee).


*verplichte velden

Schrijf je in als werkzoekende of laat je CV achter!

InschrijvenDeel deze vacature

Stuur ons een Appje