Social media redacteur/projectleider (interne) communicatie

”Communication is what makes a team strong”

Wil jij ervaring opdoen binnen een mooie organisatie?

Onze opdrachtgever is een organisatie met lef, passie en creativiteit. Hun dienstverlening is slim en eigentijds georganiseerd. Klangerichtheid staat centraal.

De afdeling Marketing en communicatie is opzoek naar versterking ter vervanging van zwangerschapsverlof.  De functie is veelzijdig. Voor 18 uur per week houd je je bezig met het zo optimaal mogelijk inzetten van de social mediakanalen en ben je verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering (o.a. webcare). Daarbij werk je nauw samen met de rest van het team en de projectleider Citybranding. Je houdt daarbij ook de distributie van diverse boodschappen in de gaten via de rest van de mediamix, die het team Communicatie inzet en denkt mee na over doorontwikkeling van het team en kanalen.

Daarnaast zet je je voor 14 uur per week in voor de (interne) communicatie binnen de organisatie. Het gaat daarbij o.a. om diverse projecten:

 • Nieuwe intranet
 • Project kernwaarden
 • Nieuwe medewerkersreis implementeren
 • Opstellen en uitvoeren nieuwe beleid interne communicatie
 • Digitale toegankelijkheid
 • Doorontwikkeling digitale omgevingen
 • Communicatieadviseur project  (externe communicatie)

Tevens voer je werkzaamheden uit voor een aantal communicatiemiddelen die worden ingezet door de organisatie:

 • Nieuwsbrief
 • Website beheer (CMS)
 • Tjooner

Maatschappelijk werker

‘’The greatest wealth is health’’

Iedereen verdiend de juiste hulp en zorg. Als maatschappelijk werker speel jij hierin een belangrijke rol.
Jouw cliënten komen binnen op basis van vrijwillige inloop. Je bied de cliënt de nodige ondersteuning en zet je actief in voor de problematieken van de cliënt. Ook werk je samen met het netwerk waar nodig.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Het bieden van ondersteuning, bemiddeling en behandeling aan volwassenen (18+) voor uiteenlopende problematieken. Denk hierbij aan rouwverwerking, eenzaamheid of relatieproblematiek;
 • Situaties analyseren en vanuit hier in actie komen, maar ook weet los te laten;
 • Zowel onafhankelijk te werk gaan als het bieden van specifiek inhoudelijke ondersteuning aan collega’s;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit van maatschappelijk werk;
 • Deelnemen aan overleg en overige taken

Logopedist M/V

‘’Communication is the essence of human life’’

Werken voor mensen die onze aandacht, hulp en zorg nodig hebben. Jij houdt ervan. Dan is het de hoogste tijd elkaar te leren kennen!

Als logopedist behandel je cliënten met stem-, spraak-, taal- en slikstoornissen, waarbij je je kan inleven in hun problemen en hun vertrouwen kunt inwinnen. Je kunt geduldig luisteren en bent een kei in samenwerken waardoor zorg op maat gegeven kan worden.

Het betreft werken in een GRZ en/of WLZ setting met een leuke uitdaging om met een multidisciplinair team te kijken naar optimaal herstel binnen de individuele mogelijkheden van de cliënt. Je werkt individueel met cliënten maar ook in groepsverband.

HR Business Partner

Als HR Business Partner bij ben je een belangrijke partner voor de business in het behalen van de jaarlijkse doelen. Met oog op de jaarlijkse doelstellingen ben je verantwoordelijk voor de menselijke kant in het proces. Het werk bestaat uit een combinatie van dagelijkse werkzaamheden en ‘grote’ zaken. Dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere het interviewen van kandidaten, afstemming arbeidsvoorwaarden, (het voorkomen van) verzuim, conflicthantering, juridische arbeidszaken, sparringpartner voor de business manager(s) en leidinggevenden.
Ook operationele taken zoals salarismutaties, opstellen van arbeidscontracten en uitvoering geven aan relevante HR acties behoren tot je dagelijkse werkzaamheden en ga je niet uit de weg.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ‘grote’ HR-zaken, zoals strategische personeelsplanning, de praktische implementatie van overnames:
harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en het stimuleren en faciliteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de lange termijn. Dit alles doe je met een kostenefficiënt bewustzijn.

Coördinator project COVID-19

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor één van de onderdelen van onze Covid-19 organisatie, zoals de teststraten, het bron- en contact onderzoek, het callcenter of het vaccinatieprogramma. In deze rol zorg je voor een efficiënt en effectief verloop van alle werkzaamheden met betrekking het jou toegewezen proces (inzet en kwaliteit personeel, proces, middelen, planning etc).

Je maakt deel uit van een team van coördinatoren die gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben over het geheel van werkzaamheden. Je stuurt direct een of meerdere teamleiders aan en indirect de medewerkers van het betreffende team. Je onderhoudt contacten met de projectleider, de andere coördinatoren, en de teamleiders. Uiteraard is er ook nauwe samenwerking met de collega’s van de GGD van de afdelingen InfectieZiekteBestrijding (IZB), HR, ICT en Facilitair.

Medewerker Burgerzaken

“Waar kan ik u mee helpen?” Zit klantgerichtheid in je bloed? Ga dan aan de slag als Medewerker Burgerzaken in Limburg!

In de rol van Medewerker Burgerzaken is iedere dag anders. Want iedere burger die er aan je balie komt is anders én heeft een ander verhaal. Al deze verschillende mensen, met hun diverse achtergronden, maken je nieuwsgierig. Je helpt ze allemaal graag en neemt hun aanvragen voor rijbewijzen, paspoorten, uittreksels en VOG’s in.

Met geduld luister je naar hun vragen en verhaal. “Is alles duidelijk? Waar gaat de reis naartoe? Veel veilige kilometers!” Het afhandelen van aanvragen en uitreiken van documenten is voor jou meer dan alleen de procedure. Is het druk aan de balie, dan weet je wel ook de juiste prioriteiten te stellen en aan te poten. Maar…wel altijd met een glimlach.

Because a warm smile is the universal language of kindness!

Medewerker Budgetbeheer (v/m)

Ben jij empathisch én zakelijk en wil je wat betekenen voor de inwoners voor een Gemeente in Limburg die tijdelijk financiële hulp nodig hebben?  Kun jij de achterliggende problematiek inventariseren en analyseren om samen een goed (budget)plan op te stellen? Ben jij er écht voor de cliënten en kun je lastige situaties op een creatieve manier oplossen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als budgetbeheerder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afhandelen van aanvragen en het samen met de inwoner maken van budgetplannen. Dit alles gebeurt vanuit de doelstelling om samen met de klant toe te werken naar een maximale financiële zelfredzaamheid.

De functie bestaat uit:

 •  Integraal aanpakken van de klantvraag i.s.m. klantmanagers inkomen, werk, schuldhulpverlening en WMO t.b.v. begeleiding maximale zelfredzaamheid, afbouw vorm budgetbeheer en ingeval uitstroom moet worden gerealiseerd;
 • Beheren van inkomsten van cliënten;
 • Opstellen en aanpassen van maandbudgetten;
 • Uitvoeren van en verantwoordelijkheid hebben voor het betalingsverkeer;
 • Controleren binnenkomst inkomens;
 • Overleg met instanties ten aanzien van de afstemming van het betalingsverkeer;
 • Onderhouden van contacten met cliënten over de voortgang;
 • Periodiek uitvoeren van hercontroles;
 • Dossiervorming .

Medewerker Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

Ga jij aan de slag als Medewerker (AO/IC) voor een Gemeente in Zuid-Limburg?

Als Medewerker (AO/IC) ben je verantwoordelijk van het verrichten van verbijzonderde interne controles (VIC) waarbij de diverse administraties worden getoetst op juistheid, volledigheid en tijdigheid in het kader van de rechtmatigheidsvereisten. Ook de bevindingen rapporteren middels rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten.

Medewerker WABO

Voor een Gemeente in Zuid-Limburg zijn wij op zoek naar een Medewerker WABO.

Je komt te werken in een kleine en dynamische organisatie, waar de lijnen kort zijn. Binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen worden alle omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedures behandeld. Er is een informele sfeer, flexibele werktijden en veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid.

Werkzaamheden

 • Je behandelt omgevingsvergunning aanvragen (geen complexe) van het moment van indienen van de aanvraag tot en met de vergunningverlening / besluitvorming;
 • Je verricht alle administratieve handelingen omtrent een aanvraag, toetst ze aan het bestemmingsplan, vraagt advies bij zowel interne als externe beoordelaars (bijvoorbeeld voor de toepassing van het bouwbesluit, de bouwverordening en welstand) en coördineert het gehele proces;
 • Daarnaast ben je intern en extern het aanspreekpunt op het gebied van de Wabo en geef je voorlichting aan klanten.

Technisch Medewerker Accommodaties

“A job for every tool, a tool for every job!”

Voor een Gemeente in Zuid-Limburg zijn wij op zoek naar een Technisch Medewerker Accommodaties!

Als technisch medewerker accommodaties ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen en speelterreinen.

Werkzaamheden:

 • Zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden van technische en dienstverlenende aard op het gebied van beheer van gebouwen en speelterreinen;
 • Uitvoeren van visuele inspecties voor preventief en curatief beheer en onderhoud;
 • In behandeling nemen en afhandelen van alle bouwkundige, E- en W- storingen en speltechnische storingen/klachten;
 • Aansturen van contractpartijen voor correctief onderhoud;
 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor correctief onderhoud;
 • Beoordelen van facturen;
 • Overleg gebruikers/huurders gebouwen en speeltuinen;
 • Uitvoeren van periodieke controles gebouwen en speeltuinen.