Verkoopmedewerker Schoenen

Je klanten helpen en inspireren! Jij weet klanten op een enthousiaste en gastvrije manier te benaderen en door jouw (styling) adviezen komen ze zeker terug. Als verkoopmedewerker in de winkel Maastricht adviseer je klanten bij het kiezen van de leukste schoenen, tassen of accessoires. Door jou enthousiaste werkhouding en liefde voor het vak weet jij de klant te inspireren met jou advies. Verder ben je bekend met de volgende werkzaamheden:

 • het netjes houden van de winkel;
 • zorgen voor een goede presentatie van de collectie;
 • proactief ideeën aandragen voor de winkelervaring te “verbeteren;
 • verwerken van binnen komende voorraad;

Het betreft een functie van minimaal 24 uur en maximaal 38 uur. Daarnaast vind je het geen probleem om op koopavonden, zaterdagen en enkele feestdagen te werken

Verkeersregelaar M/V

“Life is to short for traffic”

Leid jij alles in goede banen & staat veiligheid bij jou op nummer 1? Dan hebben wij een nieuwe uitdaging voor jou!

Wij zijn opzoek naar verkeersregelaars die goed het overzicht kunnen bewaren tijdens wegwerkzaamheden en andere activiteiten.

Ben jij in het bezit van de gewenste papieren dan is dit een pluspunt, maar heb je ze nog niet? Geen probleem! Jij kan met jouw enthousiasme de benodigde papieren behalen.

 

Communicatieadviseur

Werken binnen een Gemeente in Zuid- Limburg betekent werken in een dynamische omgeving. Niet alleen vanwege de maatschappelijke invloeden op de organisatie, maar ook vanwege de interne ontwikkelingen. De gemeente werkt op innovatieve wijze aan de uitvoering van haar taken. Dit vraagt een passende manier van adviseren die zowel flexibel alsook praktisch en afgewogen is. Hiervoor heeft de gemeente op korte termijn behoefte aan de invulling van strategische communicatie advisering. Het gaat hierbij met name om bestuurlijke advisering en advisering bij speciale projecten.

De gemeente  is volop in beweging en staat voor belangrijke uitdagingen. Door middel van goede (strategische) communicatie wil het bestuur een betere positionering van de gemeente en haar beleid; en communicatieve kansen pakken en creëren. Het bestuur wil meer verbinding leggen met en betrokkenheid creëren bij de burgers en de groepen waarmee wordt samengewerkt. Een betere communicatie betekent meer begrip, draagvlak en een beter imago.

 • Je bent gevraagd en ongevraagd een stevige sparringpartner voor het college van burgemeester en wethouders en het managementteam;
 • Bewaakt  de organisatie brede/portefeuille-overstijgende communicatiestrategie en legt verbanden tussen de verschillende bestuurlijke portefeuilles;
 • Informeert en adviseert het college en de directie tijdig over ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving die betekenis hebben voor de gemeente of die van invloed zijn op het imago van de gemeente en/of van de gemeentelijke organisatie;
 • Je treedt als woordvoerder op voor het bestuur/gemeente Kerkrade;
 • Verzorgt het contact met de media vanuit het perspectief van de bestuurders/gemeentelijke

Applicatiebeheerder

Wil jij je kennis en ervaring toepassen binnen een internationale productie-omgeving?  Wil jij je carrière verder uitbreiden bij een dynamisch bedrijf? Voor de afdeling IT  van onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar: Applicatiebeheerder

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheer en het verder ontwikkelen van onze applicatie. Tot je kerntaken behoren onder meer het beheer, analyse en verder ontwikkelen van onze applicatie. Je bent in staat business processen te doorgronden en gebruikers te begeleiden bij het identificeren, definiëren en implementeren van functionele wijzigingen. Uitvoeren van systeemtesten en het begeleiden van gebruikersacceptatietesten zijn bekend terrein.

Overige taken zijn het verzorgen van tweedelijns support en het aansturen van leveranciers. Hierin ben je verantwoordelijk voor het opstellen van management rapportage vanuit de ERP-applicatie en het plannen en doorvoeren van ontwikkelingen in samenwerking met onze leveranciers. Teven houd je je bezig met het opstellen en up to date houden van de documentatie van ons applicatie landschap.

Gedragswetenschapper

Ieder kind verdient een kans zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ga jij aan de slag als Gedragswetenschapper bij een van onze opdrachtgevers?

Bij deze opdrachtgever begeleidt jij jeugdigen en gezinnen bij opvoed- en opgroeivraagstukken in de regio Midden-Limburg. Daartoe zijn teams van Jeugd- en Gezinswerkers opgezet, die lokaal de begeleidingstrajecten uitvoeren.

Wat wordt van je verwacht?
Je levert vanuit je eigen expertisegebied een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van de opdracht van de organisatie. Je ondersteunt en begeleidt Jeugd en Gezinswerkers met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen in situaties met complexe problematiek waarin veiligheid vaak een centraal thema is. Namens de organisatie zit je wekelijks het Beschermplein van Midden-Limburg voor en begeleid je binnen de organisatie trajecten waar sprake is van dranghulpverlening, waarin nog wel binnen een vrijwillig kader maar niet meer vrijblijvend hulp verleend wordt. Je hebt contacten met de relevante ketenpartners betreffende deze problematiek. Je draagt tevens bij aan inhoudelijke kennis overdracht,
zowel intern als extern. Je stemt werkzaamheden af met jouw collega’s (gedragswetenschappers, begeleiders primair proces en leidinggevenden) en rapporteert aan het Hoofd Jeugd en Gezin.

 

Beleidsmedewerker

Weet jij als geen ander hoe je de regie over je taken voert en daarbij de kwaliteit waarborgt? Ben jij de persoon die met visie op een enthousiaste, energieke en gedreven wijze collega’s en stakeholders weet te binden? Heb jij al meerdere jaren ervaring als kartrekker voor jou toebedeelde taken en kun jij onze koers vertalen naar uitvoering? Dan komen wij graag met jou in contact!

Dit vind je leuk om te doen

 • Een bijdrage leveren aan de vitaliteit van onze inwoners door samen met je collega’s invulling te geven aan de pijlers van positieve gezondheid ‘meedoen’, ‘kwaliteit van leven’, ‘dagelijks functioneren’, ‘zingeving’, ‘mentaal welbevinden’ en ‘lichaamsfuncties’.
 • Concreet kun je hierbij denken aan de thema’s gezondheid en vitaliteit in relatie tot Vie of leren en werken in relatie tot Flexiforum. Daarnaast wil jij ook met ons beleidsmatig aan de lat staan voor de dienstverlening op o.a. het gebied van bijstand, WMO en jeugd.
 • Verbindingen leggen van ‘buiten’ naar ‘binnen’ en binnen diverse niveaus
 • Kartrekker/eigenaar zijn van projecten op inhoud, planning en control
 • Een strategische gesprekspartner zijn voor bestuur, management en externe partijen op inhoud en proces
 • De juiste informatie verzamelen door op zoek te gaan naar de beste (partners, collega’s) die jou kunnen helpen onze doelen te realiseren
 • Verschillende invalshoeken uitwerken om vervolgens samen met stakeholders de beste strategie te bepalen
 • Onderzoeken hoe we elke keer opnieuw het nog beter kunnen doen door samen met collega’s en  bestuur continu te evalueren
 • Voortgang bewaken, prioriteiten stellen en samenwerken met stakeholders om onze doelen te bereiken.
 • Meedenken over en meebouwen aan de ontwikkeling van het team beleid.

Vakschoonmaker M/V

Do you want to break free? Ga fulltime of parttime en voor lange tijd aan de slag als schoonmaker !

Onze opdrachtgever is een grote dienstverlener die jou de mogelijkheid biedt om lekker zelfstandig aan de slag te zijn. Je bent veel op pad, alleen of met collega’s en krijgt je eigen panden toegewezen. Daar zorg jij er voor dat alles weer blinkt.

Steek jij graag je handen uit de mouwen? Join the club and make good money!

Specialist Ouderengeneeskunde

Als Specialist Ouderengeneeskunde maak je deel uit van de Medische Dienst bestaande uit Specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, basisartsen en verpleegkundig specialisten en vinden we het belangrijk nieuwe collega’s op te leiden. 

– Specialist Ouderengeneeskunde intramurale behandeling (met verbinding naar extramuraal)

Deze functie is vooral op de intramurale zorg gericht, zo is jouw werkplek heel breed: van de verpleeghuizen tot de wijkzorgcentra. Je komt in aanraking met diverse doelgroepen, zoals bewoners en patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, specialistische beademing, PG, Korsakov, Gerontopsychiatrie, Parkinson en jonge mensen met dementie. Tevens bieden ze geriatrische revalidatiezorg en begeleiden ze patiënten extramuraal. Daarbij onderhoud je nauwe samenwerkingen op extramuraal gebied, zoals consultfunctie huisartsen en deelname aan het Multidisciplinair overleg in de huisartsenpraktijken.

Interieurverzorger m/v

Do you want to break free? Ga fulltime of parttime en voor lange tijd aan de slag als schoonmaker !

Onze opdrachtgever is een grote dienstverlener die jou de mogelijkheid biedt om lekker zelfstandig aan de slag te zijn. Je bent veel op pad, alleen of met collega’s en krijgt je eigen panden toegewezen. Daar zorg jij er voor dat alles weer blinkt.

Steek jij graag je handen uit de mouwen? Join the club and make good money!

 

Basisarts Vaccinatie COVID-19

Het jaar 2021 staat bij de GGD Zuid Limburg in het teken van het vaccineren ter bestrijding van Covid-19. Voor dit grootschalige project zoeken wij basisartsen medische ondersteuning bieden, zodat alle inwoners van Zuid Limburg gevaccineerd kunnen worden.

 • Het bieden van ondersteuning op de vaccinatielocatie vanuit medisch inhoudelijke expertise,
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het proces rond de coronavaccinaties op de vaccinatielocatie.
 • Aanspreekpunt voor vaccinatiemedewerkers.
 • Het uitvoeren van vaccinaties samen met onder andere doktersassistenten, studenten geneeskunde en verpleegkundigen.