Jeugd- en gezinswerker (m/v)

”I take care of other people, what is your superpower?”

Ga jij aan de slag als Jeugd- en Gezinswerker bij een van onze opdrachtgevers?

Wat het werk zo bijzonder maakt is, boven alles, de diversiteit. Wat het werk zo bijzonder maakt is, boven alles, de diversiteit. Niet alleen in casussen maar ook in de verschillende doelgroepen, contacten met netwerk- en ketenpartners, de verschillende werkgroepen en het aldoor wisselende contact met collega’s op verschillende vestigingen. Je begeleidt en ondersteunt gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, inclusief hun sociale netwerk)

Je vindt het belangrijk om de eigen kracht van het gezin te vergroten. Wat kunnen zij zelf doen om de situatie te verbeteren? Zijn er mensen in de omgeving die hun daarbij kunnen helpen? Ook is het belangrijk om goed samen te werken met ketenpartners om een zo veilig mogelijke ontwikkeling te creëren.

Een verantwoordelijkheid die we iedere dag weer aan jou kunnen over laten!

Klantmanager WMO

Heb jij ervaring als klantmanager binnen het sociaal domein en ben je op de hoogte van de wmo?

Wat ga je doen?

 • Je informeert en adviseert de klant en stimuleert de zelfredzaamheid van de klant en diens omgeving en/of netwerk;
 • Vanuit een generalistisch referentiekader analyseer je de zorg- en/of ondersteuningsvraag;
 • Je verzorgt de integrale probleemanalyse en stelt het onderzoeksverslag met ondersteuningsarrangement op;
 • Je zorgt voor de afhandeling van de formele besluitvorming en voor de afstemming van taken van betrokkenen in het proces;
 • Voert de regie op de voorliggende casus en neemt besluiten (in mandaat) en stelt beschikkingen, adviezen en overige rapportages op;
 • Je werkt samen met ketenpartners in het sociaal domein conform het 1 klant, 1 plan en 1 regisseur-principe;
 • Levert een bijdrage aan de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften;
 • Je adviseert over (beheer)aspecten op het werkterrein.

Service desk medewerker

Als medewerker Service Desk zorg je voor juiste en tijdige verwerking van vragen afkomstig van verzekerden, tussenpersonen, werkgevers en zorgverleners via telefoon of e-mail. Je volgt de werkinstructies met betrekking tot informatieverstrekking en volgt de AVG Wet omtrent persoonsgegevens. Je bent in staat zelfstandig te werken binnen de gegeven kaders. Gesprekstechnieken beheers je optimaal zodat de klant heldere en juiste antwoorden krijgt op zijn vragen. Ook zijn schriftelijke communicatieve vaardigheden essentieel binnen de Service Desk. Je stelt je klantgericht, flexibel en resultaatgericht op binnen de gevraagde werkzaamheden.

EP-W/B Adviseur

Ben jij zowel technisch als commercieel en op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan? Investeer in jezelf en groei uit tot een ervaren en gecertificeerd EP-W/B Adviseur! Als EP-W/B Adviseur ben je verantwoordelijk voor het indexeren van energie labels voor particuliere woningen. Dit kunnen appartementen, rijtjeswoningen, maar ook villa´s zijn. Je verzamelt de benodigde informatie, indexeert de woning op energielabel en geeft vervolgens deskundig advies. Het is belangrijk dat jouw advies praktisch uitvoerbaar is, zodat woningen en gebouwen energiezuiniger of zelfs neutraal gemaakt kunnen worden.

De organisatie is gespecialiseerd in het afgeven van energie labels en biedt maatwerk advies voor woningen en bedrijfspanden. Momenteel is het bedrijf flink aan het groeien en willen het team uitbreiden. Wanneer een klant een energielabel nodig heeft, komen de EP-W/B  in actie. Ze zorgen ervoor dat ze onderzoek doen in de woningen of in het bedrijfspanden zodat deze kunnen worden voorzien van een energielabel! Ben jij geïnteresseerd?

Als EPA adviseur/ bouwkundig inspecteur heb je de volgende taken:

 • Je stelt energie labels op voor de opdrachtgever door middel van een opname op locatie of op basis van bouwtekeningen en bestekken;
 • Maakt rapportages en brengt advies uit naar de klant of de bewoner;

Gedragswetenschapper

Ieder kind verdient een kans zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ga jij aan de slag als Gedragswetenschapper bij een van onze opdrachtgevers?

Bij deze opdrachtgever begeleidt jij jeugdigen en gezinnen bij opvoed- en opgroeivraagstukken in de regio Midden-Limburg. Daartoe zijn teams van Jeugd- en Gezinswerkers opgezet, die lokaal de begeleidingstrajecten uitvoeren.

Wat wordt van je verwacht?
Je levert vanuit je eigen expertisegebied een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van de opdracht van de organisatie. Je ondersteunt en begeleidt Jeugd en Gezinswerkers met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen in situaties met complexe problematiek waarin veiligheid vaak een centraal thema is. Namens de organisatie zit je wekelijks het Beschermplein van Midden-Limburg voor en begeleid je binnen de organisatie trajecten waar sprake is van dranghulpverlening, waarin nog wel binnen een vrijwillig kader maar niet meer vrijblijvend hulp verleend wordt. Je hebt contacten met de relevante ketenpartners betreffende deze problematiek. Je draagt tevens bij aan inhoudelijke kennis overdracht,
zowel intern als extern. Je stemt werkzaamheden af met jouw collega’s (gedragswetenschappers, begeleiders primair proces en leidinggevenden) en rapporteert aan het Hoofd Jeugd en Gezin.

 

Tele Sales Medewerker Binnendienst

Als medewerker bij de binnendienst vervul je een belangrijke functie binnen de organisatie.
Je bent het visitekaartje en draagt zorg voor een juiste presentatie naar klanten toe.
Ook zorg jij samen met je collega’s voor een optimaal en een goedlopend verkoopproces.

Verder vertegenwoordig, promoot de klantbehoefte met de juiste buitendienst adviseur.
Als Tele Sales Medewerker heb je een sterke focus op het realiseren en verhogen van retentie.
Hierbij heb je toegang tot de bijbehorende tools en ontvang je leads om van daaruit (warme) acquisitie te voeren.
Jij rapporteert je dagelijkse sales resultaten en bevindingen aan de Coördinator Commerciële Binnendienst.

 

KAM-Coördinator

Het betreft een functie waarbij je verantwoordelijk bent voor het “in control zijn” van de organisatie op het gebied van vergunningen, milieu, veiligheid en kwaliteit. Je switcht continu tussen de rol van kartrekker, adviseur en interne auditor. Samen met de collegae van de KAM-afdeling ben je proactief, geniet je van afwisseling en dynamiek en breng je lijn en structuur aan in het beleid en de uitvoering daarvan op het vakgebied.

Enerzijds ben je als coördinator verantwoordelijk om samen met de directie het beleid op het gebied van vergunningen, milieu, veiligheid en kwaliteit te bepalen. Anderzijds geef je samen met de verantwoordelijke managers in de lijn uitvoering aan dit beleid. Dit met als doel compliance met wet- en regelgeving en interne controle en beheersing. Meer concreet bestaan je werkzaamheden uit:

 

 • aanvragen, actualiseren en coördineren van diverse soorten vergunningen voor alle locaties;
 • beheren en actualiseren van diverse procescertificaten voor alle locaties, onder andere ISO9001, ISO14001, GMP, OPK, BRL9335, BRL7003, VCA. Ondersteunen van de managers op dit vakgebied en het coördineren van de interne en externe audits;
 • onderhouden en actualiseren van het acceptatie-, registratie-, transport- en overslagsysteem inzake afvalstoffen, het adviseren van collegae bij specifieke problemen op dit vakgebied;
 • coördineren van ARBO-zaken (veiligheid, gezondheid etc.);
 • bewaken en actualiseren van risico-inventarisaties en -evaluaties;
 • inschakelen van en het samenwerken met adviesbureaus voor specifieke zaken en het bewaken van de voortgang;
 • optimalisatie van de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (MSDS/CROW);
 • inventariseren van het taakveld van de preventiemedewerker, trainen van de uitvoerende medewerkers op hun specifieke taakaspecten;
 • adviseren bij civieltechnische werkzaamheden (terreinindelingen, klikmeldingen etc.);
 • adviseren bij bouw- en RO-zaken (aanvragen van bouw- en sloopvergunningen, meedenken met bouwzaken vanuit het brede vakgebied);
 • overleg voeren met omwonenden en overige stakeholders inzake milieuaspecten in ruime zin;
 • het actueel houden van onze kennis van vaktechnische ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de vermelde vakgebieden.

 

Verkoopmedewerker schoenen M/V

Jouw plezier in het werk straalt uit naar onze klanten en je bent de perfecte aanvulling als verkoper. Je staat voor service en klantvriendelijkheid, hebt passie voor mode en schoenen en je bent flexibel.
Door jouw positieve werkhouding en liefde voor het vak weet jij iedereen te inspireren met jou advies.
Verder ben je bekend met de volgende werkzaamheden:

 • het netjes houden van de winkel
 • je bent communicatief en legt makkelijk contact
 • zorgen voor een goede presentatie van de collectie
 • proactief ideeën aandragen voor de winkelervaring te verbeteren
 • verwerken van binnen komende voorraad
 • passie voor schoenen en mode

Het betreft een functie van minimaal 20 uur en maximaal 24 uur. Daarnaast vind je het geen probleem om op koopavonden, zaterdagen en enkele feestdagen te werken

 

Jeugdconsulent M/V

Jeugdzorgeloosheid.  Ieder kind verdient een kans zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ga jij aan de slag als Jeugdconsulent bij een van onze opdrachtgevers?

Door te denken in mogelijkheden en het gehele gezin en omgeving bij de zorgvraag te betrekken weet jij als jeugdconsulent de juiste route uit te stippelen. Om de situatie goed in kaart te brengen ga je langs bij de gezinnen. Je gaat in gesprek met de ouders en het kind. Daarbij stel je open vragen, analyseert en observeert.

Je vindt het belangrijk de ouders en kinderen in hun eigen kracht te zetten. Wat kunnen zij zelf doen om de situatie te verbeteren? Zijn er mensen in de omgeving die hun daarbij kunnen helpen? Ook is het belangrijk om goed samen te werken met ketenpartners om een zo veilig mogelijke ontwikkeling te creëren.

Een verantwoordelijkheid die we iedere dag weer aan jou kunnen over laten!

Accountant

Als accountant heb je veelvuldig contact met de klant, analyseer je vraagstukken en administratieve processen en zorg je ervoor dat de klanten voorzien worden van waardevolle managementinformatie. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal bedienen en ontzorgen van je relatieportefeuille. Hierbij word je geholpen door een team van assistent accountants binnen de organisatie. Jouw werkweek zal zeker afwisselend en uitdagend zijn.

Wij zijn op zoek naar een MKB accountant met minimaal 8 jaar werkervaring met een duidelijke focus richting de markt en de klant. Ben jij deze ervaren accountant die anders durft te zijn?

Je maakt bij onze opdrachtgever gebruik van slimme oplossingen en de aanwezige specialistische kennis. Als echte relatiebeheerder werk je voor en aan je eigen relatieportefeuille. Je signaleert kansen maar bent ook in staat uitdagingen behendig en efficiënt op te lossen. Je geeft niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd advies. Uiteraard doe je dit niet allemaal alleen en krijg je alle ruimte om je verder te ontwikkelen.