Adviseur communicatie

Als communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatieadvies op diverse (bestuurlijke) dossiers: van waterkwaliteit tot innovatie en van risicocommunicatie tot wateroverlast. Je adviseert bestuur, directie en management op deze dossiers en begeleidt collega’s in verdere realisatie en implementatie.

Je bent zowel gesprekspartner op niveau voor het bestuur, directie, management en media, als voor medewerkers die dagelijks met hun laarzen in het water staan.
Je adviseert helder, kernachtig en getuigt van inzicht in actuele ontwikkelingen in het communicatievak, bestuurlijk-politieke verhoudingen en de inhoudelijke dossiers waaraan je meewerkt.
Je stemt proactief af, draagt de corporate communicatielijn actief uit en voelt je als een vis in het water in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving.

Belangrijk is dat je:

 • Overtuigingskracht hebt en een goede luisteraar bent
 • Geen 9-5 mentaliteit hebt en beseft dat bestuurders en organisatie ook buiten kantooruren een beroep op je doen
 • Beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • ‘Van buiten naar binnen’ kijkt, oog hebt voor de (online) omgeving en het krachtenveld waarin je opereert
 • Vraaggericht werkt en het vermogen hebt je in belangen en visies van anderen in te leven
 • Denkt in kansen en mogelijkheden en draagvlak weet te creëren
 • Besluitvaardig bent en kunt onderhandelen
 • Op de hoogte bent van de ontwikkelingen in het communicatievak en je kennis actief deelt
 • Ruime ervaring hebt in (crisis)woordvoering en goede contacten hebt met diverse media
 • Woordvoeringslijnen mede bepaalt en intern afstemt
 • Je collega-teamleden begeleidt bij projecten en dossiers en bijdraagt aan de ontwikkeling van het corporate communicatieteam
 • Proactief bent en regie voert op diverse dossiers en thema’s

Casemanager integraal-Ruimtelijke Ordening

Voor het Team Vergunningen bij één van de Gemeentes in Limburg zijn wij op zoek naar een casemanager integraal-Ruimtelijke Ordening.

Het team Vergunningen beoordeelt vergunningaanvragen en verstrekt informatie over de relevante wet- en regelgeving aan burgers, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en (branche)verenigingen. Naast Wabo-vergunningaanvragen worden ook vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de Omgevingsverordening beoordeeld. Hiertoe worden vergunningprocedures waar mogelijk op elkaar afgestemd en vindt integrale toetsing plaats. Voor elke aanvraag wordt een casemanager aangewezen die het gehele proces coördineert.

Als casemanager integraal ruimtelijke ordening toets, beoordeel en regisseer je vergunningaanvragen en ben je verantwoordelijk voor het proces vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot de uiteindelijke besluitvorming.  Je voert daarbij regelmatig overleggen met initiatiefnemers van uiteenlopende plannen en probeert daarin gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving. In het proces is ook afstemming binnen de organisatie van groot belang. Een aanvraag ‘raakt’ vaak vele beleidsterreinen. Als casemanager integraal ruimtelijke ordening moet je daarom op de hoogte zijn en blijven van actueel beleid op het gebied van bijvoorbeeld toerisme en recreatie, natuur en landschap, economie en duurzaamheid. Regelmatig lever je als ‘ervaringsdeskundige’ ook inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van dit beleid. Je belangrijkste toetsingskader blijft echter het bestemmingsplan. Vaak zul je concluderen dat een plan niet voldoet aan het bestemmingsplan of dat er interpretatieruimte is van de planregels. Bij de toetsing zoek je nadrukkelijk naar de ruimte binnen de regels en bepaal je in overleg met je collega’s of van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Daarvoor gelden er geen strikte standaardregels en is een ruimtelijke afweging op individueel niveau vaak noodzakelijk. Als afwijking van het bestemmingsplan ruimtelijk aanvaardbaar is, volg je de noodzakelijke afwijkingsprocedures, waaronder ook de uitgebreide voorbereidingsprocedures zoals een bestemmingsplanherziening of een projectafwijkingsbesluit. Daarbij wordt van jou, behalve een inhoudelijke deskundigheid, ook een hoge mate van politieke sensitiviteit verwacht in de advisering aan collega van B&W en gemeenteraad.

Planologisch jurist

Voor één van de Gemeentes in Limburg zijn wij opzoek naar een planologisch jurist.
Ben jij iemand die het leuk vind om mee te denken bij de ontwikkeling van de Gemeente en zie jij de nieuwe Omgevingswet als een interessante uitdaging?
Je gaat graag planmatig en gestructureerd te werk. Daarnaast heb je ook nog gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.
Als jij dit bent… dan zoeken wij jou!

Als Planologisch jurist adviseer je over (juridische) ruimtelijke ordeningsvraagstukken en ga je aan de slag met complexe dossiers.
Met een juridische bril kijk je naar beleidsterreinen en werk je vanuit een integrale aanpak. Je hebt een actieve rol bij de doorontwikkeling van het omgevingsrecht en bij de implementatie van de omgevingswet. De voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan zullen tot jouw takenpakket gaan behoren. Je gaat werken in een omgeving met een diversiteit aan belangen, waarbij je in staat bent op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen.  Je bent een vraagbaak en klankbord voor collega’s , zowel binnen als buiten het cluster.

Fiscaal adviseur

Voor het team Financiën en Salarisadministratie voor één van de Gemeentes in Limburg zijn wij opzoek naar een Fiscaal Adviseur.

Jouw werkzaamheden als Fiscaal Adviseur bestaan uit:

 • Adviseren met betrekking tot fiscale vraagstukken
 • Opzetten, inrichten en uitvoeren fiscale self-assessment in kader van het horizontaal toezicht
 • Proactief monitoren van marktontwikkelingen en actualiteiten

Interieurverzorger m/v

Do you want to break free? Ga fulltime en voor lange tijd aan de slag als schoonmaker in de regio Parkstad!

Onze opdrachtgever is een grote dienstverlener die jou de mogelijkheid biedt om lekker zelfstandig aan de slag te zijn. Je bent veel op pad, alleen of met collega’s en krijgt je eigen panden toegewezen. Daar zorg jij er voor dat alles weer blinkt.

Steek jij graag je handen uit de mouwen? Join the club and make good money!

 

Bijbaan / Vakantiewerk

” I am one step away from being rich, all I need now is money! ”

Ben jij opzoek naar een baan voor naast je studie of in de vakantie?
Dan zijn wij opzoek naar jou! Bij ons kan je kiezen uit diverse branches en bepaal jij zelf hoeveel uur jij graag wil werken.

Verzorgende IG of verpleegkundige

‘A breath of your inspiration is the life of each generation’.

Als verzorgende IG of verpleegkundige verzorg en begeleid jij niet alleen mensen in een woonzorgcentrum. Zo ben jij als contactverzorgende het aanspreekpunt voor de cliënt en/of familie van de cliënt. Daarnaast kun jij je als leermeester inzetten voor de begeleiding van leerlingen binnen de organisatie. Wil jij niet alleen anderen wat bijleren, maar ook jezelf ontwikkelen? Deze opdrachtgever bied ook interne trainingen en opleidingen aan.

Samen met collega’s vorm je een hecht team waarbij met grote betrokkenheid gewerkt worden aan het tevreden maken van de bewoners.

Deze opdrachtgever is flexibel in het opstellen van jouw takenpakket, verantwoordelijkheden en uren!

 

 

Projectleider

Als projectleider richt jij je voornamelijk op het begeleiden en sturen van het externe onderzoek. Hierbij staan 3 hoofdonderwerpen centraal.

Op basis van jouw eigen analyses en de resultaten van het extern onderzoek stel je een plan op met uitgewerkte beheersmaatregelen. Jij zorgt ervoor dat een extern bureau haar opdracht binnen de daarvoor afgesproken kaders en op een kwalitatief hoogwaardige wijze afrond. Verder bewaak jij de projectstructuur en als onderdeel hiervan de bestuurlijke afstemming.
Daarnaast krijg jij ondersteuning van collega’s van diverse afdelingen.

Optometrist

“When there are no words, let your eyes do the talking.”

Ben jij een kwaliteitsgeregistreerde optometrist? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Je gaat (met je collega’s) altijd op zoek naar de beste (oog)oplossing voor de klanten. Daarbij denk je mee, werk je klantgericht en ben je flexibel ingesteld. Service staat op nummer 1!

Je zet je actief in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen je vakgebied en weet goed te communiceren met verschillende doelgroepen.

Medewerker Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

Ga jij aan de slag als Medewerker (AO/IC) voor een Gemeente in Zuid-Limburg?

Als Medewerker (AO/IC) ben je verantwoordelijk van het verrichten van verbijzonderde interne controles (VIC) waarbij de diverse administraties worden getoetst op juistheid, volledigheid en tijdigheid in het kader van de rechtmatigheidsvereisten. Ook de bevindingen rapporteren middels rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten.