Hattrick Doetinchem | Wij zijn gesloten.

De Huisregels

•    Minimum leeftijd : 18 jaar
•    Correcte kleding is verplicht.
•    Legitimatie kan gevraagd worden
•    Geen toegang aan personen in het bezit en/of onder invloed van drugs
•    Geen toegang aan mensen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol
•    Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kunnen onze medewerkers toestemming tot fouilleren vragen. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend,wordt de toegang ontzegd
•    Na 02.00 uur geen toegang meer
•    Een exemplaar van onze huisregels ligt bij de entreebalie ter inzage.

Binnenkort in Hattrick: Shotjes avond Bekijk de agenda